ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Ⲫⲁϯⲟⲩⲉⲣϣⲓ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  3 เดือนที่ผ่านมา
Maintenance script ย้ายหน้า คุยกับผู้ใช้:ⲫⲁϯⲟⲩⲉⲣϣⲓ ไปยัง คุยกับผู้ใช้:Ⲫⲁϯⲟⲩⲉⲣϣⲓ โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา: ย้ายหน้าอัตโนมัติขณะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ "ⲫⲁϯⲟⲩⲉⲣϣⲓ" เป็น "Ⲫⲁϯⲟⲩⲉⲣϣⲓ"
(Érico ย้ายหน้า คุยกับผู้ใช้:ⲥⲉⲣⲕⲓ ไปยัง คุยกับผู้ใช้:ⲫⲁϯⲟⲩⲉⲣϣⲓ: ย้ายหน้าอัตโนมัติขณะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ "ⲥⲉⲣⲕⲓ" เป็น "ⲫⲁϯⲟⲩⲉⲣϣⲓ")
(Maintenance script ย้ายหน้า คุยกับผู้ใช้:ⲫⲁϯⲟⲩⲉⲣϣⲓ ไปยัง คุยกับผู้ใช้:Ⲫⲁϯⲟⲩⲉⲣϣⲓ โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา: ย้ายหน้าอัตโนมัติขณะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ "ⲫⲁϯⲟⲩⲉⲣϣⲓ" เป็น "Ⲫⲁϯⲟⲩⲉⲣϣⲓ")
 
2

การแก้ไข