ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าโจวผิง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| death_date = 720 ปีก่อนคริสตกาล
}}
'''พระเจ้าโจวผิง''' ({{zh|c=周平王|p=zhōu píngwáng}}) กษัตริย์องค์ที่ 13 แห่ง[[ราชวงศ์โจว]] และเป็นปฐมกษัตริย์แห่ง[[ราชวงศ์โจวตะวันออก]]<ref name=shiji>[[Sima Qian]]. ''[[Records of the Grand Historian]]'', "Zhou Dynasty Annals".</ref> ครองราชย์ระหว่างเป็นพระราชโอรสใน[[พระเจ้าโจวโยว]] 771และ - 720 ปีก่อนคริสตกาลพระมเหสีเฉิน
 
เป็นพระราชโอรสใน[[พระเจ้าโจวโยว]] กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่ง[[ราชวงศ์โจวตะวันตก]] ที่ประสูติแต่พระมเหสีองค์แรกที่ถูกปลด
 
เมื่อพระราชบิดาสวรรคตและราชวงศ์โจวตะวันตกล่มสลายลง เหล่าเชื้อพระวงศ์และขุนนางข้าราชการ ได้พร้อมใจกันเชิญพระองค์ขึ้นครองราชย์สืบต่อ ทรงพระนามว่า '''พระเจ้าโจวผิง'''และโปรดให้ย้ายราชธานีมาอยู่ที่[[ลั่วหยาง]] ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของเมืองหลวงเดิม ทรงครองราชย์ยาวนานถึง 51 ปีจึงสวรรคต เมื่อ 720 ปีก่อนคริสตกาล จากนั้นพระราชนัดดาของพระองค์จึงขึ้นครองราชย์สืบต่อมา เป็น [[พระเจ้าโจวฮวน]]
ผู้ใช้นิรนาม