ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระวิไชยราชสุริยวงษขัติยราช"

 
== พระญาติวงศ์ ==
เจ้าพระตาวรราชปิตา (เจ้าพระวรราชปิตาตา) กับพระนางบุสดีเทวี ทรงมีพระโอรสและพระธิดา รวมทั้งหมด 11 พระองค์ ดังมีรายพระนาม
#'''เจ้านางอูสา
#'''เจ้านางแสนสีชาติ
1,394

การแก้ไข