ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การอยู่กินด้วยกันโดยไม่ได้สมรส"

Rescuing 2 sources and tagging 1 as dead.) #IABot (v2.0.8
(Rescuing 2 sources and tagging 1 as dead.) #IABot (v2.0.8)
 
* [[ราชบัณฑิตยสถาน]]. (2544). ''พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.'' (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์. ISBN 974-8123-75-8.
* [[ราชบัณฑิตยสถาน]]. (2546). ''พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.'' [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp>. (เข้าถึงเมื่อ: 11 มกราคม 2552).
* [[ราชบัณฑิตยสถาน]]. (ม.ป.ป.). ''ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน.'' [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170715173151/http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php |date=2017-07-15 }}>. (เข้าถึงเมื่อ: 11 มกราคม 2552).
* [http://login.findlaw.com/scripts/callaw?dest=ca/caapp4thcaapp4th/113/1178.html&search=concubina ''Rosales v. Battle'' (2003) 113 Cal.App.4th4th 1178]{{ลิงก์เสีย|date=สิงหาคม 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }} (California court decision involving status of concubine. Link requires free registration.)
* ''All About Females in the Forbidden City,'' by Roy Bates, 2008, Available from Lulu.com
 
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://anti-slaverysociety.addr.com/concubinage.htm ภริยาลับจากทาส] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20110707083153/http://anti-slaverysociety.addr.com/concubinage.htm |date=2011-07-07 }}
 
{{กฎหมายแพ่ง}}
56,855

การแก้ไข