ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าอนันตวรฤทธิเดช"

นำภาพ "StupaofAnantaWorarittidej.jpg" ออก ซึ่งถูกลบที่วิกิมีเดียคอมมอนส์โดย Túrelio เนื่องจาก Copyright violation: A copyrighted photo taken from the official Facebook page of the Nan National Museum, as stated in the file summary itself
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับ iOS
(นำภาพ "StupaofAnantaWorarittidej.jpg" ออก ซึ่งถูกลบที่วิกิมีเดียคอมมอนส์โดย Túrelio เนื่องจาก Copyright violation: A copyrighted photo taken from the official Facebook page of the Nan National Museum, as stated in the file summary itself)
|name ='''เจ้าอนันตวรฤทธิเดช'''
| image =
 
[[File:StupaofAnantaWorarittidej.jpg |220px ]]
| title =เจ้ามหาชีวิต
|birth_date = พ.ศ. 2348
22,082

การแก้ไข