ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ"

| ร่างพระราชบัญญัติ [[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]] พ.ศ. ... || || || || {{อยู่}}<ref>[http://www.stou.ac.th/autonomous/page/Showdata.aspx?PageId=50003&Datatype=1 ร่าง พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ...], มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ</ref> ||
|-
| ร่างพระราชบัญญัติ [[มหาวิทยาลัยนเรศวร]] พ.ศ. ... || || {{อยู่}} || || ||
|-
| ร่างพระราชบัญญัติ [[มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี]] พ.ศ. ... || || {{อยู่}} || || ||
|-
| ร่างพระราชบัญญัติ [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] พ.ศ. ... || || || || {{อยู่}} ||
| ร่างพระราชบัญญัติ [[มหาวิทยาลัยมหาสารคาม]] พ.ศ. ... || || || || {{อยู่}} ||
|-
| ร่างพระราชบัญญัติ [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี]] พ.ศ. ... || || {{อยู่}} || || ||
|-
|ร่างพระราชบัญญัติ [[มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์|มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์]] พ.ศ. ...
|-
|ร่างพระราชบัญญัติ [[มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์]] พ.ศ. ... || || {{อยู่}} || || ||
|
|
| || {{อยู่}}
|
|}
 
114

การแก้ไข