ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กวางทองน้อย ศิษย์อำนวย"

หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล นักมวย | ชื่อ = กวางทองน้อย ศิษย์อำนวย | ชื่อจริง = | ...
(หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล นักมวย | ชื่อ = กวางทองน้อย ศิษย์อำนวย | ชื่อจริง = | ...)
(ไม่แตกต่าง)