ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{|class="wikitable" width="70%"
|-
! width="15%" | แพรแถบย่อ || width="15%" | ดุมเสื้อ || width="10%"| ชั้น || width="15%"| ชื่อ<ref name="พ.ศ. 2484">ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2484/A/1566.PDF พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก พ.ศ. ๒๔๘๔], เล่ม ๕๘, ตอน ๐ ก, ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๔, หน้า ๑๕๖๖</ref> || width="10%" | อักษรย่อ ||width="10%"| ชื่อเดิม<ref name="พ.ศ. 2452">ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2452/A/70.PDF พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก รัตนโกสินทร์ ศก๑๒๘], เล่ม ๒๖, ตอน ๐ ก, ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๒, หน้า ๗๐ </ref> ||width="15%"| วันสถาปนา|| width="10%"| ลำดับเกียรติ<ref name="ลำดับ">ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/D/029/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย], เล่ม ๑๑๐, ตอน ๒๙ง ฉบับพิเศษ, ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖, หน้า ๑</ref>
|-
| [[ไฟล์:Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.svg]] || || ชั้นสูงสุด || มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก || ม.ป.ช. || - || [[16 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2452]] || 8
|-
| [[ไฟล์:Order of the White Elephant - 1st Class (Thailand) ribbon.svg]] || || ชั้นที่ 1 || ประถมาภรณ์ช้างเผือก || ป.ช. || มหาวราภรณ์ || [[พ.ศ. 2412]] || 10
|-
| [[ไฟล์:Order of the White Elephant - 2nd Class (Thailand) ribbon.svg]] || || ชั้นที่ 2 || ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก || ท.ช. || จุลวราภรณ์ || พ.ศ. 2412 || 15
|-
| [[ไฟล์:Order of the White Elephant - 3rd Class (Thailand) ribbon.svg]] || || ชั้นที่ 3 || ตริตาภรณ์ช้างเผือก || ต.ช. || นิภาภรณ์ || พ.ศ. 2412 || 23
|-
| [[ไฟล์:Order of the White Elephant - 4th Class (Thailand) ribbon.svg]] || || ชั้นที่ 4 || จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก || จ.ช. || ภูษนาภรณ์ || พ.ศ. 2412 || 28
|-
| [[ไฟล์:Order of the White Elephant - 5th Class (Thailand) ribbon.svg]] || || ชั้นที่ 5 || เบญจมาภรณ์ช้างเผือก || บ.ช. || ทิพยาภรณ์ || [[พ.ศ. 2416]] || 33
|-
| rowspan="2"| [[ไฟล์:Order of the White Elephant - Medal (Thailand) ribbon.svg]] || rowspan="2"| || ชั้นที่ 6 || เหรียญทองช้างเผือก || ร.ท.ช. || - || [[20 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2445]] || 52<ref name="ลำดับเกียรติ">[http://www.mof.go.th/home/mofhistory/sort.htm ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย]</ref>
|-
| [[ไฟล์:Order of the White Elephant - Medal (Thailand) ribbon.svg]] || ชั้นที่ 7 || เหรียญเงินช้างเผือก || ร.ง.ช. || - || 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2445 || 55<ref name="ลำดับเกียรติ">[http://www.mof.go.th/home/mofhistory/sort.htm ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย]</ref>
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม