ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลในประเทศไทย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
** เวลา 17:00 น. คสช. สั่งให้กำลังทหารเข้าควบคุมอุปกรณ์รวมส่งสัญญาณ[[โทรทัศน์ระบบดิจิทัล]]ทั้ง 5 โครงข่าย อันเป็นผลให้โทรทัศน์ระบบดิจิทัลทั้ง 28 ช่อง รวมถึงช่อง [[จีเอ็มเอ็มแชนเนล|GMM25]] และช่อง[[อมรินทร์ทีวี]] ซึ่งมีกำหนดเริ่มแพร่ภาพในวันที่ 23 พฤษภาคม ต้องระงับการออกอากาศลง เพื่อถ่ายทอดสัญญาณจาก ททบ.5
** เวลา 19.00 น. คสช. ออกประกาศฉบับที่ 4/2557 บังคับให้วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดิน และ[[โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม]]ทั้งหมด ยุติการออกรายการตามปกติ โดยให้ถ่ายทอดสัญญาณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก ในกรณีของวิทยุกระจายเสียง และ[[สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก|ช่อง 5]] ในกรณีวิทยุโทรทัศน์และผ่านดาวเทียม จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
* 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - คสช. ประกาศเรียกผู้ให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลทั้งหมด เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือและรับฟังคำชี้แจงแนวทางในการกลับมาออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิทัลตามปกติ Spalsuemaeในวันที่ 24 พฤษภาคม เวลา 09:00 น.{{อ้างอิง}}
* 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - คสช. ยกเว้นประกาศฉบับที่ 14/2557 และ 18/2557 แก่ช่อง[[โทรทัศน์ระบบดิจิทัล]]ทั้งหมดโดยอนุโลม จึงสามารถกลับมาออกอากาศตามปกติอีกครั้ง รวมถึงช่อง [[จีเอ็มเอ็มแชนเนล|GMM25]] และช่อง[[อมรินทร์ทีวี]] ที่ได้เริ่มออกอากาศอย่างเป็นทางการในวันดังกล่าวด้วย ยกเว้น [[วอยซ์ทีวี|Voice TV]] ที่ยังคงให้ระงับการออกอากาศ ตามประกาศฉบับที่ 15/2557 ต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากมีรายการวิเคราะห์การเมือง ที่มีการเชิญนักวิชาการ อนึ่ง ทุกช่องจะแสดงภาพสัญลักษณ์ที่ คสช.กำหนด ไว้ที่หน้าจอมุมบนทางขวามือของผู้ชม เพื่อเป็นเครื่องยืนยันการอนุโลมให้ออกอากาศ หลังจากที่ คสช.กระทำรัฐประหาร
* 8 มิถุนายน พ.ศ. 2557 - เวลา 19:15 น. ทุกช่องเริ่มทยอยนำตราเครื่องหมาย คสช. ออกจากมุมขวาบนของหน้าจอ ตามการขอความร่วมมือและประกาศจาก[[สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก|ช่อง 5]] (มีเพียงช่อง [[พีพีทีวี|PPTV HD36]] ที่แสดงอยู่มุมซ้ายบน) หลังจากได้รับอนุญาตแล้วอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง<ref>[http://www.prachatai.com/journal/2014/06/53876 คสช.ให้ทีวีนำโลโก้ คสช.ออกจากจอแล้ว], ประชาไท, 8 มิถุนายน 2557.</ref>
ผู้ใช้นิรนาม