ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พูดคุย:ท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช"

Ee chang ย้ายหน้า พูดคุย:ท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช ไปยัง พูดคุย:ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ทับหน้าเปลี่ยนทาง: https://minisite.airports.go.th/nakornsrithammarat/
(Ee chang ย้ายหน้า พูดคุย:ท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช ไปยัง พูดคุย:ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ทับหน้าเปลี่ยนทาง: https://minisite.airports.go.th/nakornsrithammarat/)
157

การแก้ไข