ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:ท่าอากาศยานในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว
* [[ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย|สมุย (USM)]]{{sup|☆}}
* [[ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี|สุราษฎร์ธานี (URT)]]{{sup|☆}}
* [[ท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช|นครศรีธรรมราช (NST)]]{{sup|☆}}
* [[ท่าอากาศยานตรัง|ตรัง (TST)]]
* [[ท่าอากาศยานนราธิวาส|นราธิวาส (NAW)]]
6,271

การแก้ไข