ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โควตาดรูป"

เพิ่มขึ้น 3,706 ไบต์ ,  1 เดือนที่ผ่านมา
==ตัวอย่าง==
===การลงคะแนนแบบถ่ายโอนคะแนนเสียง===
สมมติว่าใน[[การลงคะแนนแบบถ่ายโอนคะแนนเสียง]] (STV) นั้นมีการเลือกตั้งผู้แทนจำนวน 2 ที่นั่ง โดยมีผู้สมัครจำนวนทั้งหมด 3 คน ได้แก่ แอนเดรีย คาร์เตอร์ และแบรด มีผู้ลงคะแนนทั้งหมด 102 คน โดยในจำนวนนี้มี 2 คนเป็นบัตรเสีย ดังนั้นจึงนำบัตรลงคะแนนแค่ 100 ใบในการนับคะแนน โดยมีผลดังนี้
 
{| class=wikitable
!ผู้ลงคะแนน 45 คน
!ผู้ลงคะแนน 25 คน
!ผู้ลงคะแนน 30 คน
|-
|valign=top|
# แอนเดรีย
# คาร์เตอร์
|valign=top|
# คาร์เตอร์
|valign=top|
# แบรด
|}
 
มีผู้ลงคะแนนทั้งหมดรวม 102 คน แต่สองคนนั้นเป็นบัตรเสียจึงสามารถนำบัตรลงคะแนนมานับได้เพียงแค่บัตรดีจำนวน 100 ใบ โดยมีผู้แทนจำนวน 2 ที่นั่ง โควตาดรูปจึงคำนวนได้ผลลัพธ์ดังนี้
 
:<math> \frac{100}{2+1} + 1 = 34 \frac{1}{3} </math>
 
โดยนำผลลัพธ์มาปัดเศษลงเท่ากับโควตาดรูปคือ ''34'' โดยเริ่มทำการนับคะแนนเรียงจากลำดับความชอบจากลำดับแรกก่อน และได้คะแนนเสียงสำหรับผู้สมัครแต่ละคนดังนี้
* แอนเดรีย 45 คะแนน
* คาร์เตอร์ 25 คะแนน
* แบรด 30 คะแนน
 
ในการนับครั้งแรก แอนเดรียซึ่งมีคะแนนเสียงรวม 45 คะแนน ซึ่งถือว่าเกินโควตาที่คำนวนมาได้ที่ 34 คะแนน จึงชนะการเลือกตั้งไปรายแรก โดยแอนเดรียมีคะแนนเสียงส่วนเกินจากโควตาจำนวน 11 คะแนน และในบัตรลงคะแนนทั้งหมดที่เลือกแอนเดรียนั้นเลือกคาร์เตอร์เป็นลำดับถัดไปทั้งหมด ดังนั้นคะแนนเสียงส่วนเกิน 11 คะแนนจะถูกถ่ายโอนไปให้คาร์เตอร์ ในรอบที่สองผลรวมคะแนนสำหรับผู้สมัครแต่ละคนเป็นดังนี้
* คาร์เตอร์ 36 คะแนน
* แบรด 30 คะแนน
 
ในกรณีนี้ คาร์เตอร์ได้รับคะแนนรวมเกินโควตา และได้รับเลือกตั้งไปเป็นคนที่สอง ดังนั้นผู้ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้แก่ แอนเดรีย และคาร์เตอร์
 
==เปรียบเทียบกับโควตาแฮร์==
5,484

การแก้ไข