ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย"

ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกย้อนกลับแล้ว
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
ป้ายระบุ: ย้อนด้วยมือ
|รหัสภูมิภาค =
|บุคลากร =
|งบประมาณ = 66.4922 ล้านบาท <small>([[พ.ศ. 2559]])</small><ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/091/17.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559] เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558</ref>
|งบประมาณ =
|หัวหน้า1_ชื่อ = [[ดร.พสุสุพันธุ์ โลหารชุนมงคลสุธี]]
|หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ประธานกรรมการ
|หัวหน้า2_ชื่อ = ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร
== การดำเนินงาน ==
ธสน. มีขอบเขตอำนาจในการทำธุรกิจไว้อย่างกว้างขวาง ธสน. จึงสามารถให้[[สินเชื่อ]]ได้ทุกรูปแบบ เช่น สินเชื่อระยะสั้นและสินเชื่อระยะยาว สินเชื่อในประเทศและสินเชื่อต่างประเทศ โดยสามารถทำธุรกิจได้ทั้งที่เป็น[[สกุลเงิน]]บาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินทุกประเภททั้งในประเทศและต่างประเทศและออกตราสารการเงินระยะสั้นและระยะยาวขายแก่สถาบันการเงินและประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ กล่าวโดยสรุป ธสน. สามารถทำธุรกิจทุกประเภทที่[[ธนาคารพาณิชย์]]ทำได้ยกเว้นเพียงการรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไปเท่านั้น สำหรับนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ สนับสนุนการลงทุนในรูปของการให้บริการทางการเงินทั้งสินเชื่อระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้แก่นักลงทุน ยังพร้อมที่จะร่วมลงทุนถือหุ้นในกิจการอีกด้วย การรับประกันความเสี่ยงในการเรียกเก็บเงินจากการส่งออก
 
ในปี พ.ศ. 2553 ธสน. มีผลกำไรสุทธิ 144.73 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2552 ที่มีผลกำไรสุทธิ 346.148 ล้านบาท<ref>[http://www.sepo.go.th/2553-sfis-annual-reviews-2010/1004-sfis-annual-reviews-2010/209/category.htm รายงานผลการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจประจำปี 2553]</ref>
 
== สาขา ==
53,738

การแก้ไข