ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระไชยเชษฐาธิราชที่ 2"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
หลังจากสิ้นสุดสงครามกับพระเจ้ากิ่งกิศราช พระองค์ได้เร่งปรับปรุงการปกครองหัวเมือง ส่งคนที่ไว้ใจได้ไปปกครองเมืองที่สำคัญ ทำให้กลุ่มของ[[พระครูยอดแก้วโพนสะเม็ก]] ต้องอพยพลงใต้ไปหาที่มั่นใหม่ ในที่สุดได้ไปตั้งมั่นที่เมือง[[จำปาศักดิ์]] และแยกตัวเป็นอิสระจากเวียงจันทน์ใน พ.ศ. 2256 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชครองราชย์จนถึง พ.ศ. 2273 จึงสิ้นพระชนม์ จากนั้น เจ้าลองพระอนุชาได้ขึ้นครองราชย์สืบแทน
 
พระราชธิดาพระองค์หนึ่งในพระไชยเชษฐาธิราชที่ 2 พระนามว่า ''"[[พระกรัดนางกัลยาณี]]"'' ทรงเป็นพระมเหสีฝ่ายซ้ายใน[[สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8]] แห่ง[[อาณาจักรอยุธยา]]
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
39,216

การแก้ไข