ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การทางพิเศษแห่งประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับไอโอเอส
| สืบทอดโดย =
| เขตอำนาจ =
| กองบัญชาการ = อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
| กองบัญชาการ = 2380 [[ถนนพหลโยธิน]] แขวงเสนานิคม [[เขตจตุจักร]] [[กรุงเทพมหานคร]] 10900
111 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ [[เขตห้วยขวาง]] [[กรุงเทพมหานคร]] 10310
| latd= |latm= |lats= |latNS=
| longd= |longm= |longs= |longEW=
384

การแก้ไข