ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชเวที (สุรพล ชิตญาโณ)"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
พ.ศ. 2542 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีวิสุทธิวงศ์
 
พ.ศ. 2548 เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชเวที ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี<ref>http://www.watpho.com/th/congregation</ref>
205

การแก้ไข