ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สะแด่วแห้ว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
*'''กำกับโดย''' ประสรรค์ เพชรพงษ์
*'''นำแสดงโดย''' ปฏิภาณ ปฐวีกานต์, สมชาย เข็มกลัด, ปราโมทย์ แสงศร, ตรี สุขเกษม, ศรันย์ สาครสิน, เฉลิมพล บุญรอด, สะแกวัลย์ ยงใจยุทธ, สุกัญญา มณีวงษ์ทรัพย์, ชนาถา นุตาคม, ตรี บุญทิวา, กลด อัทธเสรี, จิดา จารุสกุล, วิทิด แลค, อนวรรษ สกุลวงศ์, ดาวเรือง บูรณะพิมพ์, วีนัส มีวรรณ
*'''จำหน่ายโดย''' ไฟว์สตาร์
64

การแก้ไข