ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาสนวิหารสทราซบูร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
}}
 
'''อาสนวิหารสทราซบูร์''' ({{lang-fr|Cathédrale de Strasbourg}};) หรือ '''อาสนวิหารแม่พระแห่งสทราซบูร์''' ({{lang-fr|Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg}};) เป็น[[คริสต์ศาสนสถาน|โบสถ์]][[โรมันคาทอลิก]]ที่มีฐานะเป็น[[อาสนวิหาร]] ตั้งอยู่ที่เมือง[[สทราซบูร์]] [[แคว้นกร็องแต็สต์]] [[ประเทศฝรั่งเศส]] อันเป็นที่ตั้งของ[[อัครมุขมณฑล]][[สทราซบูร์]] ส่วนหลักของสถาปัตยกรรมเป็นแบบ[[สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์|โรมาเนสก์]] แต่ยังมีส่วนประกอบที่สำคัญของสถาปัตยกรรมแบบ[[สถาปัตยกรรมกอทิก|กอทิกตอนปลาย]]ที่งดงามที่สุดแห่งหนี่ง
 
อาสนวิหารสทราซบูร์เคยได้รับการบันทึกเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสูงที่สุดในโลก ในช่วงปี ค.ศ. 1647 จนถึงปี ค.ศ. 1874 ด้วยความสูงถึง 142 เมตร ซึ่งในปัจจุบัน ถือเป็นวิหารที่สูงที่สุดอันดับที่หกของโลก และสูงที่สุดเป็นอันดับสองรองจาก[[อาสนวิหารรูอ็อง]] และยังถือเป็นวิหารที่สูงที่สุดที่สร้างใน[[ยุคกลาง]] ที่ยังคงสภาพอยู่ในปัจจุบัน
ผู้ใช้นิรนาม