ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนศิริเชฐ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
=== พระอิสริยยศ ===
* 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2395 — 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411
: '''พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าโสมาวดี ศรีรัตนราชธิดา'''
* 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411 — 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2446
: ''' พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าโสมาวดี ศรีรัตนราชธิดา'''
* 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2446 — 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453
: ''' พระเจ้าพี่นางเธอ กรมหลวงสมรรัตน์ศิริเชฐ'''
* 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 — 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2474
: ''' พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนศิริเชฐ'''
 
=== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ===
2,439

การแก้ไข