ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กองทัพภาคที่ 1"

เพิ่มขึ้น 1,066 ไบต์ ,  6 เดือนที่ผ่านมา
ย้อนการแก้ไขที่ 9393685 สร้างโดย T.Cha. (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 9393688 สร้างโดย T.Cha. (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
(ย้อนการแก้ไขที่ 9393685 สร้างโดย T.Cha. (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
** กองพันทหารม้าที่ 4 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์
** [[กองพันทหารช่างที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์]]
** กองพันทหารสื่อสารที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์
** กองพันเสนารักษ์ที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์
* [[กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์|กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง]] (พล.ร.2 รอ.)
** [[กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง]]
** กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
** กองพันทหารช่างที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
** กองพันทหารสื่อสารที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
** กองพันเสนารักษ์ที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
** กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุนที่ 2
* [[กองพลทหารราบที่ 9]] (พล.ร.9)
*** กองพันเสนารักษ์ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 9
*** ส่วนแยก กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 9
** กองพันทหารม้าที่ 19 กองพลทหารราบที่ 9
** กองพันทหารช่างที่ 9 กองพลทหารราบที่ 9
** กองพันทหารสื่อสารที่ 9 กองพลทหารราบที่ 9
* [[กองพลทหารราบที่ 11]] (พล.ร.11)
** [[กรมทหารราบที่ 111]]
** กองพันทหารม้าที่ 27 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
** [[กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์|กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]]
** กองพันทหารสื่อสารที่ 12 รักษาพระองค์ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
** กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุนที่ 12
 
=== ส่วนสนับสนุนการรบ ===
* [[กองบัญชาการช่วยรบที่ 1]] (บชร.1)
** กองพันส่งกำลังและบริการที่ 21 กองบัญชาการช่วยรบที่ 1
** กองพันซ่อมบำรุงที่ 21 กองบัญชาการช่วยรบที่ 1
** กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 21 กองบัญชาการช่วยรบที่ 1
** ส่วนแยก กองบัญชาการช่วยรบที่ 1
* กองพันทหารสื่อสารที่ 21
 
969

การแก้ไข