ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เคาน์ตีฟลานเดอส์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
==ธงและตราอาร์ม==
 
[[File:Couronnement de Philippe Auguste.jpg|thumb|left|เคานต์ฟีลิป[[ฟีลิปแห่งฟลานเดอส์|เคานต์ฟีลิปแห่งฟลานเดอร์]] (ลำดับที่สองจากขวา) ซึ่งเป็นผู้ถือพระขรรค์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก[[พระเจ้าฟีลิปที่ 2 แห่งฝรั่งเศส|พระเจ้าฟีลิปที่ 2]] โดยเคาน์ตีฟลานเดอร์เป็นหนึ่งในสิบสองบรรดาศักดิ์โบราณของฝรั่งเศส (Pairie de France) ซึ่งเคยถือว่าสำคัญพอๆ กับพระมหากษัตริย์ฝรั่งเศสในยุคนั้น (ภาพวาดโดย ฌอง ฟูเกต์ ปีค.ศ. 1455)]]
 
ตราอาร์มของเคาน์ตีฟลานเดอร์นั้นถูกริเริ่มโดย[[ฟีลิปแห่งฟลานเดอส์|ฟีลิปแห่งอัลซาส]] ผู้ครองบรรดาศักดิ์เคานต์แห่งฟลานเดอร์ระหว่างปีค.ศ. 1168-1191 โดยมีสัญลักษณ์เป็นสิงโตสีดำปีนอยู่บนพื้นหลังสีทอง ในเรื่องเล่าเกี่ยวกับยุทธการเดือยทอง (Battle of the Golden Spur) โดยมีตราอาร์มนี้เป็นชุดเกราะ และทั้งกองทัพได้พร้อมใจกันร้องเป็นภาษาเดียวกันว่า "ฟลานเดอร์ เจ้าสิงโต" ("Vlaendr'n den leeuw") ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างขวัญกำลังใจชาวเฟลมิชทั้งหลาย ซึ่งต่อมาได้มีอิทธิพลในวรรกรรม "De Leeuw van Vlaanderen" ประพันธ์โดยเฮนดริก คอนไซน์ และในที่สุดสัญลักษณ์นี้ก็ได้กลายมาเป็นตราอาร์มประจำเคาน์ตีฟลานเดอร์ในเวลาต่อมา
6,062

การแก้ไข