ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เคาน์ตีฟลานเดอส์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
ดินแดนในอาณาเขตเคาน์ตีแห่งฟลานเดอร์ในอดีตนั้น (ยกเว้นบริเวณ[[ฟลานเดอร์ของฝรั่งเศส]] ถือเป็นดินแดนที่เป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรฝรั่งเศสตั้งแต่ยุคกลางที่ตั้งอยู่นอกเขตแดนฝรั่งเศสในปัจจุบัน
 
==ธงและตราอาร์ม==
ตราอาร์มของเคาน์ตีฟลานเดอร์นั้นถูกริเริ่มโดย[[ฟีลิปแห่งฟลานเดอส์|ฟีลิปแห่งอัลซาส]] ผู้ครองบรรดาศักดิ์เคานต์แห่งฟลานเดอร์ระหว่างปีค.ศ. 1168-1191 โดยมีสัญลักษณ์เป็นสิงโตสีดำปีนอยู่บนพื้นหลังสีทอง ในเรื่องเล่าเกี่ยวกับยุทธการเดือยทอง (Battle of the Golden Spur) โดยมีตราอาร์มนี้เป็นชุดเกราะ และทั้งกองทัพได้พร้อมใจกันร้องเป็นภาษาเดียวกันว่า "ฟลานเดอร์ เจ้าสิงโต" ("Vlaendr'n den leeuw") ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างขวัญกำลังใจชาวเฟลมิชทั้งหลาย ซึ่งต่อมาได้มีอิทธิพลในวรรกรรม "De Leeuw van Vlaanderen" ประพันธ์โดยเฮนดริก คอนไซน์ และในที่สุดสัญลักษณ์นี้ก็ได้กลายมาเป็นตราอาร์มประจำเคาน์ตีฟลานเดอร์ในเวลาต่อมา
 
 
{{clear}}
6,062

การแก้ไข