ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าอนันตวรฤทธิเดช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับ iOS
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับ iOS
# เจ้าหนานมหาวงษ์
 
* ===เจ้าอนันตวรฤทธิเดชฯ เจ้านครเมืองน่าน ทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดา รวมทั้งสิ้น 31 พระองค์ แบ่งเป็น===
* พระราชโอรส 18 พระองค์
* พระราชธิดา 12 พระองค์
191

การแก้ไข