ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าอนันตวรฤทธิเดช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับ iOS
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
|death_style = พิราลัย
|death_date = 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2435 (86 ปี)<br>ณ คุ้มหลวงเมืองน่าน
|succession = [[เจ้าผู้ครองนครน่าน]]<Br>พระองค์องค์ที่ 62 แห่งราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์
| reign-type= ราชาภิเษก
| reign= 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2395
191

การแก้ไข