ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐประหารพระเจ้าจุงจง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* ขุนนางที่ร่วมก่อการ
* กองทัพโชซ็อน
* ประชาชนชาวโชซอน<br>
| ผู้ร่วมรบ2 = ราชสำนักโชซ็อน
* ขุนนางที่ภักดี
759

การแก้ไข