ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรพักตร์"

(วันที่ไม่ถูกต้อง ที่จริงควรเป็นวันที่ 9 ธันวาคม)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
 
==พระประวัติ==
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรพักตร์ ประสูติเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ แรม 15 ค่ำ เดือน 12 ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. 1217 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 89 ธันวาคม พ.ศ. 2398<ref name="ราชสกุลวงศ์">{{cite book | author = กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ | title = ราชสกุลวงศ์ | url = http://bcnnon.ac.th/webnon/Load/2013/01/king22.pdf | publisher = สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร | location = กรุงเทพฯ | year = 2554 | page = 134}}</ref> เป็นพระราชธิดาใน[[พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาส่าน ธิดาพระยามณเฑียรบาล (บัว)
 
ในสมัยรัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2408 พระองค์เจ้าวรพักตร์ทรงได้โสกันต์ พร้อมกับพระราชโอรสพระราชธิดาใน[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]อีก 2 พระองค์ คือ [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนขัตติยกัลยา|พระองค์เจ้ากรรณิกาแก้ว]]และ[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีนาคสวาดิ|พระองค์เจ้าศรีนาคสวาดิ]] โดยพระราชพิธีมีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 31 รูป เวลาบ่ายตั้งกระบวนแห่ไปฟังพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ทั้ง 3 วัน รุ่งขึ้นแห่มาโสกันต์แล้วแห่สมโภชวัน 1 กระบวนแห่และเครื่องเล่นรายทาง เหมือนอย่างโสกันต์[[หม่อมยิ่ง|พระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์]]<ref>[http://vajirayana.org/พระราชพงศาวดาร-กรุงรัตนโกสินทร์-รัชชกาลที่-๔/๑๖๓-โสกันต์พระเจ้าลูกเธอและพระเจ้าหลานเธอ-๓-พระองค์ พระราชพงศาวดาร-กรุงรัตนโกสินทร์-รัชชกาลที่-๔/๑๖๓-โสกันต์พระเจ้าลูกเธอและพระเจ้าหลานเธอ-๓-พระองค์]</ref>
3,172

การแก้ไข