ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาวยูเครน"

เพิ่มขึ้น 9 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบการเปลี่ยนทางไป ประเทศยูเครน)
ป้ายระบุ: ลบหน้าเปลี่ยนทาง ผู้ใช้แก้หน้าเปลี่ยนทาง
ไม่มีความย่อการแก้ไข
;จากการสำรวจประชากรในปี ค.ศ. 2018<ref name=Razumkov2018>{{citation|url=http://razumkov.org.ua/uploads/article/2018_Religiya.pdf|script-title=uk:Особливості Релігійного І Церковно-Релігійного Самовизначення Українських Громадян: Тенденції 2010–2018|trans-title=Features of Religious and Church – Religious Self-Determination of Ukrainian Citizens: Trends 2010–2018|date=22 April 2018|publisher=[[Razumkov Center]] in collaboration with the All-Ukrainian Council of Churches|pages=12, 13, 16, 31|archive-url=https://web.archive.org/web/20180426194313/http://razumkov.org.ua/uploads/article/2018_Religiya.pdf|archive-date=2018-04-26 <!-- Archive date guessed from URL -->|url-status = live|language=uk|place=Kyiv}}<br>Sample of 2,018 respondents aged 18 years and over, interviewed 23–28 March 2018 in all regions of Ukraine except Crimea and the occupied territories of the Donetsk and Lugansk regions.</ref>
: [[อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์]] 67.3%
: [[โบสถ์ศาสนจักรกรีกคาทอลิกยูเครน|กรีกคาทอลิก]] 9.4%
: [[โรมันคาทอลิก]] 0.8%
: [[ศาสนาคริสต์]]ไม่ระบุนิกาย 7.7%
1,069

การแก้ไข