ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จั๊กกะแหล๋น"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| align="center" |แสวง / ลุงแสวง
| align="center" |[[เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา]]
|-
| align="center" |ครูบอส
| align="center" |[[ไอศูรย์ วันดี]]
|-
| align="center" |ลุงสำเริง
| align="center" |[[ค่อม ชวนชื่น|อาคม ปรีดากุล]]
|-
| align="center" |แนว
ผู้ใช้นิรนาม