ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อนายกรัฐมนตรีไทย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
|- align="center"
| 10<br><small>(1)</small>
| [[ไฟล์:Aankomst minister president van Thailand Z. E. veldmaarschalk Thanom Kittikachor, Bestanddeelnr 921-2857.jpg|center|100px]]
| พลเอก[[ถนอม กิตติขจร]]
| [[คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 28|28]]
|- align="center"
| rowspan = 2 | 10<br><small>(2-3)</small>
| rowspan = 2 | [[ไฟล์:Aankomst minister president van Thailand Z. E. veldmaarschalk Thanom Kittikachor, Bestanddeelnr 921-2857.jpg|center|100px]]
| rowspan = 2 | จอมพล[[ถนอม กิตติขจร]]
| [[คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 30|30]]
|- align="center"
| 10<br><small>(4)</small>
| [[ไฟล์:Aankomst minister president van Thailand Z. E. veldmaarschalk Thanom Kittikachor, Bestanddeelnr 921-2857.jpg|center|100px]]
| จอมพล[[ถนอม กิตติขจร]]
| [[คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 32|32]]