Naza979

เข้าร่วมเมื่อ 10 ธันวาคม 2557
ลดลง 1,712 ไบต์ ,  10 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 9290565 สร้างโดย วิฑูรย์ บทไธสง (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
|-
| '''[[บริษัท เฮาส์ ออฟ มรรค จำกัด]]''' || [[สันติสุข พรหมศิริ]]
|-
| '''[[บริษัท เทโร เอ็นเตอร์เท|-นเม้นท์ จำกัด ]]''' || [[ไบรอัน ลินด์เซย์ มาร์การ์]]
|}
 
| bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| '''[[ทะเลเดือด]]''' ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| {{hidden||<center>[[หลุยส์ เฮสดาร์ซัน|หลุยส์ เฮส]]<br>[[อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์]]<br>[[พีท ทองเจือ]]<br>[[รัฐธีร์ วรโรจน์โยธิน]]<br>[[พัชญา เพียรเสมอ]]<br>[[กุลธวัช บัวเจริญ]]<br>[[อิงฟ้า เกตุคำ]]<br>[[อัครัช จิตตะศิริ]]<br>[[เมธาวี ธีรลีกุล]]<br>[[เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์]]<br>[[ฐปนัท สัตยานุรักษ์]]<br>[[สามารถ พยัคฆ์อรุณ]]<br>[[เล็ก ไอศูรย์]]<br>[[ปรเมศวร์ สิงห์โพธิ์]]<br>[[เบคิม ฤทธิ์]]<br>[[ปิยะวัชร์ บุญยืนยงสกุล]]<br>[[ญาณิศา คําเนียม]]<br>[[รุ้งนภัฐ บริจินดากุล]]<br>[[ชูษี เชิญยิ้ม]]</center>}}
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| [[บริษัท โคลีเซี่ยม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด]] || bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : มีสเตอร์เค<br>บทโทรทัศน์ : วุฒิดี้,หนึ่ง นก เดี่ยว</small> ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| ชัชวาลย์ คล้องช้าง ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| ปิดกล้องเมื่อ<br>'''4 ตุลาคม 2563'''
|-
| bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| '''[[บ้านไร่สายสมร]]''' ||bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| {{hidden||<center>[[ชนกันต์ พูนศิริวงศ์]]<br>[[พัชญา เพียรเสมอ]]<br>[[ณัฐพล ไรยวงค์]]<br>[[สุพิชฌาย์ ศรีสวัสดิ์]]<br>[[ณัฐภัทร จิรภาวสุทธิ์]]<br>[[พัฒนิดา พุ่มชูแสง]]<br>[[นนทพันธ์ ใจกันทา]]<br>[[กวินตรา โพธิจักร]]<br>[[ณัฐนันท์ คุณวัฒน์]]<br>[[ทนงศักดิ์ ศุภการ]]<br>[[ตระการ พันธุมเลิศรุจี]]<br>[[นุศรา ประวันณา]]<br>[[ดารัณ ฐิตะกวิน]]<br>[[วัชรชัย สุนทรศิริ]]</center>}}
|bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| [[นพพร ซิลเวอร์โกลด์|บริษัท นพพรโปรโมชั่น แอนด์ พิคเจอร์ จำกัด]] || bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : มีนมีนา<br>บทโทรทัศน์ : ฝั่งธนนนทบุรี</small> ||bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| ประสิทธิ์ รสหวาน ||bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| ปิดกล้องเมื่อ<br>'''10 ธันวาคม 2563'''
|-
| bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| '''[[แม่เบี้ย]]''' ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| {{hidden||<center>[[กันตพงศ์ บำรุงรักษ์]]<br>[[คนึงนิจ จักรสมิทธานนท์]]<br>[[ทิสานาฏ ศรศึก]]<br>[[จิณณะ นวรัตน์]]<br>[[ใจบัว ฮิดดิง]]<br>[[วัชรบูล ลี้สุวรรณ]]<br>[[พูลภัทร อัตถปัญญาพล]]<br>[[นิชานันท์ ฝั้นแก้ว]]<br>[[อมีนา พินิจ]]<br>[[ภัทรานิษฐ์ วิริยะบำรุงกิจ]]<br>[[อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา]]<br>[[ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์]]<br>[[รอง เค้ามูลคดี]]<br>[[อำภา ภูษิต]]<br>[[ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี]]<br>[[ภัทรวรินทร์ ทิมกุล]]<br>[[ชมพูนุช ปิยธรรมชัย]]<br>[[นวลปรางค์ ตรีชิต]]<br>[[ธงธง มกจ๊ก]]<br>[[ณัฐนี สิทธิสมาน]]<br>[[ภัชธร ธนวัฒน์]]<br>[[ปารย์ชนก ผ่านสําแดง]]</center>}}
|-
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| '''[[สายเลือดสองหัวใจ]]''' ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| {{hidden||<center>[[มิกค์ ทองระย้า]]<br>[[วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร]]<br>[[ชยิสรา วัฒนะนาวิน]]</center>}}
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| [[บริษัท ทรัพย์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด]] || bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : ไม่ทราบสถาพร สุชาติ<br>บทโทรทัศน์ : ไม่ทราบ</small> ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| ไม่ทราบชัชวาล ศาสวัตกลูน ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| รอเปิดกล้องเร็วๆนี้
|-
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| '''[[เสาร์ ๕]]''' ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| {{hidden||<center>[[จิณณะ นวรัตน์]]<br>[[ภัทรพลฒ์ เดชพงษ์วรานนท์]]<br>[[สพล อัศวมั่นคง]]<br>[[ชนกันต์ พูนศิริวงศ์]]<br>[[รัฐธีร์ วรโรจน์โยธิน]]<br>[[อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์]]<br>[[ปภาดา กลิ่นสุมาลย์]]<br>[[ศรัณย่า ชุณหศาสตร์]]<br>[[เมณิษา ชุมสายสกุล]]<br>[[ณัฐชา ชยางคานนท์]]<br>[[ณัฐพล ไรยวงค์]]</center>}}
2,735

การแก้ไข