ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายพระนามและชื่อผู้ได้รับพระราชทานปฐมจุลจอมเกล้า"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|-
| พ.ศ. 2560
| bgcolor="Mistyrose" | พลเอกหญิง[[สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี|พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา]]
| <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=134|issue=51ข|pages=1|title=ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า |url= http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/051/1.PDF |date=13 ตุลาคม พ.ศ. 2560|language=ไทย}}</ref>
|-
| rowspan="3" | พ.ศ. 2562
| bgcolor="Mistyrose" | พลตรีหญิง ท่านผู้หญิง[[เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี|พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์]]
| <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=136|issue=17ข|pages=1|title=พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาภรณ์ |url= http://http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/017/T_0001.PDF |date=9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562|language=ไทย}}</ref>
|-
5,306

การแก้ไข