ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปางห้ามญาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
[[ไฟล์:Benchamabophit Dusitwanaram Temple Photographs by Peak Hora (102).jpg|thumb|พระพุทธรูปปางห้ามญาติ พุทธศิลปะสมัยอยุธยาลพบุรี ประดิษฐาน ณ ระเบียงคด[[วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร]]]]
'''ปางห้ามญาติ''' เป็น[[พระพุทธรูป]]อยู่ในอริยาบถยืน ยกพระหัตถ์ขวาขึ้นเสมอพระอุระ (อก) ตั้งฝ่าพระหัตถ์ยื่นออกไปข้างหน้าเป็นกิริยาห้าม มีลักษณะคล้ายกันกับ[[ปางห้ามพยาธิ]]และ[[ปางห้ามสมุทร]]
 
12,104

การแก้ไข