Supagunsamolparn

เข้าร่วมเมื่อ 5 เมษายน 2563
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| align = "center"| Live Tv Love || align = "center"| น้ำฝน/ติญา
|-
| align = "center"| [[เซน...สื่อรักสื่อวิญญาณ|ปากอย่างใจอย่าง 2]] ตอน อรวีเพราะคนใจร้าย (บทที่ 2 จบ) || align = "center"| ศุภกันต์มิลลี่ (รับเชิญ)ชนะประเสริฐกูล (นักร้องในงานเวทีคอนเสิร์ต) (ออกอากาศ 17 มกราคม 2564ลี่)
|-
| align = "center"| [[เซน...สื่อรักสื่อวิญญาณ|ปากอย่างใจอย่าง 2]] ตอน กลัว || align = "center"| ศุภกันต์ (รับเชิญ) (นักร้องคอนเสิร์ต) (ออกอากาศ 3 ตุลาคม 2564)
|-
|}
719

การแก้ไข