ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าฮ็อนจงแห่งโชซ็อน"

แทนที่ "ลี" → "อี" ด้วยสจห.
(แทนที่ "โชซ็อน" → "โชซอน" ด้วยสจห.)
(แทนที่ "ลี" → "อี" ด้วยสจห.)
| ภาพ = ไฟล์:朝鲜宪宗.jpg
| ภาพกว้าง = 220px
| คำบรรยาย = พระมหากษัตริย์แห่งโชซอน
| พระราชลัญจกร =
| พระลัญจกร =
| พระบรมนามาภิไธย = ลีอี ฮวาน (이환, 李煥)
| พระนามาภิไธย =
| พระปรมาภิไธย = พระเจ้าฮ็อนจง
|rrho = Wonheon
|mrho = Wŏnhŏn
}}
{{infobox
| name = พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์โชซอน
| bodystyle = width: auto;
| above = {{Flagicon image|Coat of Arms of Joseon Korea.svg|size=22px}} พระมหากษัตริย์แห่ง[[ราชวงศ์โชซอน]]
| abovestyle = background:#ccccff; color:#000066; border-bottom: 1px solid #aaaaaa
| label1 = [[ไฟล์:Portrait of King Taejo of Joseon.jpg|25px]]
| data1 = [[พระเจ้าแทโจแห่งโชซอน|พระเจ้าแทโจ]]
| label2 = [[ไฟล์:Coat of Arms of Joseon Korea.svg|25px]]
| data2 = [[พระเจ้าช็องจงแห่งโชซอน|พระเจ้าจองจง]]
| label3 = [[ไฟล์:Taejong.JPG|25px]]
| data3 = [[พระเจ้าแทจง]]
| label4 = [[ไฟล์:King Sejong-crop.JPG|25px]]
| data4 = [[พระเจ้าเซจงมหาราช]]
| label5 = [[ไฟล์:Coat of Arms of Joseon Korea.svg|25px]]
| data5 = [[พระเจ้ามุนจงแห่งโชซอน|พระเจ้ามุนจง]]
| label6 = [[ไฟล์:영모전 단종 어진 2.jpg|25px]]
| data6 = [[พระเจ้าทันจง]]
| label7 = [[ไฟล์:세조 어진 초본.jpg|25px]]
| data7 = [[พระเจ้าเซโจ]]
| label8 = [[ไฟล์:Coat of Arms of Joseon Korea.svg|25px]]
| data8 = [[พระเจ้าเยจงแห่งโชซอน|พระเจ้าเยจง]]
| label9 = [[ไฟล์:Coat of Arms of Joseon Korea.svg|25px]]
| data9 = [[พระเจ้าซ็องจงแห่งโชซอน|พระเจ้าซองจง]]
| label10 = [[ไฟล์:Coat of Arms of Joseon Korea.svg|25px]]
| data10 = [[เจ้าชายย็อนซัน|องค์ชายยอนซัน]]
| label11 = [[ไฟล์:朝鲜中宗.jpg|25px]]
| data11 = [[พระเจ้าชุงจง|พระเจ้าจุงจง]]
| label12 = [[ไฟล์:Coat of Arms of Joseon Korea.svg|25px]]
| data12 = [[พระเจ้าอินจงแห่งโชซอน|พระเจ้าอินจง]]
| label13 = [[ไฟล์:Coat of Arms of Joseon Korea.svg|25px]]
| data13 = [[พระเจ้ามย็องจงแห่งโชซอน|พระเจ้ามยองจง]]
| label14 = [[ไฟล์:朝鮮宣祖.jpg|25px]]
| data14 = [[พระเจ้าซ็อนโจแห่งโชซอน|พระเจ้าซอนโจ]]
| label15 = [[ไฟล์:Coat of Arms of Joseon Korea.svg|25px]]
| data15 = [[เจ้าชายควังแฮ|องค์ชายควังแฮ]]
| label16 = [[ไฟล์:Coat of Arms of Joseon Korea.svg|25px]]
| data16 = [[พระเจ้าอินโจ]]
| label17 = [[ไฟล์:Coat of Arms of Joseon Korea.svg|25px]]
| data17 = [[พระเจ้าฮโยจง]]
| label18 = [[ไฟล์:Coat of Arms of Joseon Korea.svg|25px]]
| data18 = [[พระเจ้าฮย็อนจงแห่งโชซอน|พระเจ้าฮยอนจง]]
| label19 = [[ไฟล์:Sukjong of Joseon.png|25px]]
| data19 = [[พระเจ้าซุกจง]]
| label20 = [[ไฟล์:Coat of Arms of Joseon Korea.svg|25px]]
| data20 = [[พระเจ้าคย็องจงแห่งโชซอน|พระเจ้าคยองจง]]
| label21 = [[ไฟล์:Portrait of King Yeongjo.jpg|25px]]
| data21 = [[พระเจ้าย็องโจแห่งโชซอน|พระเจ้ายองโจ]]
| label22 = [[ไฟล์:King JeongJo of Joseon.jpg|25px]]
| data22 = [[พระเจ้าช็องโจแห่งโชซอน|พระเจ้าจองโจ]]
| label23 = [[ไฟล์:朝鲜纯祖.JPG|25px]]
| data23 = [[พระเจ้าซุนโจแห่งโชซอน|พระเจ้าซุนโจ]]
| label24 = [[ไฟล์:朝鲜宪宗.jpg|25px]]
| data24 = [[พระเจ้าฮ็อนจงแห่งโชซอน|พระเจ้าฮอนจง]]
| label25 = [[ไฟล์:A portrait of Cheoljong.jpg|25px]]
| data25 = [[พระเจ้าช็อลจง|พระเจ้าชอลจง]]
| label26 = [[ไฟล์:Korea-Portrait of Emperor Gojong-01.jpg|25px]]
| data26 = [[จักรพรรดิโคจง]]
| label27 = [[ไฟล์:Emperor Sunjong.jpg|25px]]
| data27 = [[จักรพรรดิซุนจง]]
}}
 
'''พระเจ้าฮ็อนจง''' {{เกาหลี|헌종|ฮันจา=憲宗}}(ค.ศ. 1827 - ค.ศ. 1849) มีพระนามเดิมว่า[[ลีอีฮวาน]] เป็นกษัตริย์เกาหลีเกาหอีพระองค์ที่ 24 แห่งราชวงศ์โชซอน
 
'''ลีอี ฮวาน''' พระราชสมภพในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2370 เป็นพระโอรสของ[[เจ้าชายรัชทายาทฮโยมย็อง]] และพระชายาตระกูลโจแห่งพุงยาง เจ้าชายรัชทายาทฮโยมย็องเป็นพระโอรสของ[[พระเจ้าซุนโจ]] ดังนั้นเจ้าชายลีอีฮวางจึงเป็นพระราชนัดดาของพระเจ้าซุนโจ ได้รับแต่งตั้งเป็น '''วังเซซุน''' (พระนัดดารัชทายาท) หลังจากรัชทายาทฮโยมย็องสิ้นพระชนม์ใน พ.ศ. 2373 และเมื่อพระเจ้าซุนโจสวรรคตใน พ.ศ. 2377 วังเซซุนก็ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าฮ็อนจง และแต่งตั้งพระราชบิดาเป็นพระเจ้าอิกจง และพระราชมารดาเป็น[[พระนางซินจ็อง]]
 
พระเจ้าฮ็อนจงขึ้นครองราชย์ตั้งแต่พระชนมายุ 8 พรรษา ดังนั้นจึงต้องให้[[พระนางซุนว็อน]] [[สมเด็จพระอัยยิกาเจ้า]]สำเร็จราขการแทน ที่จริงแล้วพระเจ้าฮอนจงตลอดรัชสมัยทรงไม่เคยว่าราชการเลย อำนาจตกอยู่กับพระอัยยิกาเจ้าซึ่งต้องแย่งกันกับพระราชมารดาของพระเจ้าฮอนจง
 
== พระนามเต็ม ==
'''พระเจ้าฮ็อนจง จางซุก เชคอน คเยกุก จุงจอง ควางแด จิซอง ควางด็อก ฮงอุน จางฮวา คยุงมุน วิมุน มยองอิน ชอลฮโย แห่งเกาหลีเกาหอี'''
 
== พระบรมวงศานุวงศ์ ==
| รูปภาพ =Coat of Arms of Joseon Korea.png
| ก่อนหน้า = [[พระเจ้าซุนโจ]]
| ตำแหน่ง = พระราชากษัตริย์แห่งโชซอน
| ราชวงศ์ = ราชวงศ์โชซอน
| ปี = [[พ.ศ. 2377]] - [[พ.ศ. 2392]]
| ถัดไป = [[พระเจ้าชอลจง]]
}}
}}{{จบกล่อง}}
 
{{ท่านอ๋องราชวงศ์โจซอนโชซอน}}
{{เรียงลำดับ|ฮ็อนจง}}
{{lifetime|1827|1849}}
[[หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์โชซอน|ฮ็อนจง]]
31,097

การแก้ไข