ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์"

=== อาวุธและอุปกรณ์ ===
;เซย์เค็น (聖剣)
:ดาบศักดิ์สิทธิ์ อาวุธประจำกายซึ่งนักดาบแต่ละคนจะมีอยู่คนละ 1 เล่ม ในรูปแบบแตกต่างกันไปตามสาขาวิชาดาบที่ตนศึกษา โดยเซย์เค็นจะแต่ละเล่มจะเป็นผู้เลือกนักดาบที่คู่ควรกับเพลงดาบสายนั้น ๆ เอง
;กาไทรค์โฟน (ガトライクフォン)
:อุปกรณ์รูปแบบโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่นักดาบสมาชิกของ ซอร์ดออฟโลกอส ทุกคนใช้งาน โดยสามารถแปลงสภาพเป็นรถมอเตอร์ไซค์ 3 ล้อ ติดอาวุธ ได้
3,363

การแก้ไข