ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาศราภัยพิพัฒ (เลื่อน ศราภัยวานิช)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| name = เลื่อน ศราภัยวานิช
| image = Srapaivanis.gif
| honorific-prefix = [[นาวาเอก]]
| imagesize =
| caption = น.อ.พระยาศราภัยพิพัฒ ร.น.
| pseudonym = ศราภัย
ผู้ใช้นิรนาม