ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อละครโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{| class="wikitable" width="86%"
! ชื่อเรื่อง !! นักแสดงนำ !! ผู้จัด !! ออกอากาศ
|-
|align="center"| [[แก้วลืมคอน]]
|align="center"|{{hidden||<center>[[อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล]]<br>[[กรณ์ ศิริสรณ์]]<br>[[ดอม เหตระกูล]]<br>[[พลวัฒน์ มนูประเสริฐ]]<br>[[อัมรินทร์ นิติพน]]<br>[[สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ]]<br>[[สิรีภรณ์ ยุกตะทัต]]<br>[[กิตติพงษ์ ปลื้มปรีดาพร]]<br>[[โฉมฉาย ฉัตรวิไล]]<br>[[ไปรมา รัชตะ]]<br>[[วราวุธ โพธิ์ยิ้ม]]<br>[[จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม]]</center>}}
| align="center"| [[เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์]]
| align="center"| กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
|-
|}
 
==== วันพุธ - วันพฤหัสบดี เวลา 20.15 - 22.15 น. ====
{| class="wikitable" width="86%"
! ชื่อเรื่อง !! นักแสดงนำ !! ผู้จัด !! ออกอากาศ
|-
|align="center"| [[แก้วลืมคอน]]
|align="center"|{{hidden||<center>[[อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล]]<br>[[กรณ์ ศิริสรณ์]]<br>[[ดอม เหตระกูล]]<br>[[พลวัฒน์ มนูประเสริฐ]]<br>[[อัมรินทร์ นิติพน]]<br>[[สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ]]<br>[[สิรีภรณ์ ยุกตะทัต]]<br>[[กิตติพงษ์ ปลื้มปรีดาพร]]<br>[[โฉมฉาย ฉัตรวิไล]]<br>[[ไปรมา รัชตะ]]<br>[[วราวุธ โพธิ์ยิ้ม]]<br>[[จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม]]</center>}}
| align="center"| [[เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์]]
| align="center"| กุมภาพันธ์เริ่ม 27 มกราคม พ.ศ. 2564
|}
 
====วันศุกร์ เวลา 20.30 - 21.30 น.====