ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Thomson Walt/ทดลองเขียน/1"

| website = [http://www.nong-bo.go.th/ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ]
}}
'''ตำบลหนองบ่อ''' เป็นตำบลใน[[อำเภอเมืองอุบลราชธานี]] [[จังหวัดอุบลราชธานี]] ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ[[อำเภอเมืองอุบลราชธานี]] ห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีประมาณ 20 กิโลเมตร มีพื้นที่ 78 ตารางกิโลเมตร<ref name=nongbo>{{cite web|url=http://www.nong-bo.go.th/index.php/about-us/general|title=สภาพทั่วไป|author=องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ|date=2016|accessdate=6 December 2020|archivedate=21 February 2020|archiveurl=https://web.archive.org/web/20200221043125/http://www.nong-bo.go.th/index.php/about-us/general}}</ref> และมีหมู่บ้านในเขตปกครองทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน แบ่งออกเป็น 13 ชุมชน (หมู่) พื้นที่ทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
 
ประชากรส่วนใหญ่พูด[[ภาษาไทยถิ่นอีสาน]] สำเนียงลาวกลาง<ref name=nongbo/>
==ขนาดและที่ตั้ง==
ตำบลหนองบ่อตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองอุบลราชธานี ระยะทางห่างจากตัวเมืองฯ ประมาณ 20 กิโลเมตร การคมนาคมผ่านถนนสายหลักทางหลวงหมายเลข 212 (ถนนชยางกรู) มีขนาดพื้นที่ 78 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนี้
:ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับ[[ตำบลหนองขอน]] [[อำเภอเมืองอุบลราชธานี]] และ[[ตำบลขามใหญ่หัวดอน]] [[อำเภอเมืองอุบลราชธานีเขื่องใน]]
:ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับ[[ตำบลหนองกินเพล]] และ[[ตำบลบุ่งหวาย]] [[อำเภอวารินชำราบ]]
:ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ[[เทศบาลนครอุบลราชธานี]] และ[[ตำบลขามใหญ่แจระแม]] อำเภอเมืองอุบลราชธานี
:ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับ[[ตำบลหนองกินเพลชีทวน]] [[อำเภอวารินชำราบเขื่องใน]] และ[[ตำบลหนองบ่อแวง]] [[อำเภอเมืองอุบลราชธานีกันทรารมย์]] [[จังหวัดศรีสะเกษ]]
 
==ชุมชนและประชากร==
10,166

การแก้ไข