ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:หน่วยการปกครองและสถานที่สำคัญในตำบลคุ้งตะเภา"

ยุบ ร.ร.
(ยุบ ร.ร.)
| list2 = [[วัดคุ้งตะเภา]] • [[วัดใหม่เจริญธรรม (อุตรดิตถ์)|วัดใหม่เจริญธรรม]] • [[วัดป่ากล้วย]] • [[วัดป่าสักเรไร]] • [[วัดหาดเสือเต้น]] • [[วัดหนองปล้อง]] • [[วัดบ่อพระ]]
| group3 = สถานศึกษา
| list3 = [[โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา]] • [[โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา]] • [[โรงเรียนบ้านหัวหาด]] • [[โรงเรียนบ้านบ่อพระ]]• [[โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา]] {{เทาเล็ก|(ประถมฯและมัธยมฯต้น)}} • [[โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น]] {{เทาเล็ก|(ประถมฯและมัธยมฯต้น)}} • [[สำนักศาสนศึกษาวัดคุ้งตะเภา]] {{เทาเล็ก|([[เขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลคุ้งตะเภา|สำนักเรียนของคณะสงฆ์]])}}
| group4 = การท่องเที่ยว
| list4 = [[อนุสาวรีย์คู่บารมีกู้แผ่นดิน]] {{เทาเล็ก|(หมู่บ้านคุ้งตะเภา)}} • [[สวนสาธารณะหาดริมน้ำน่านหมู่บ้านคุ้งตะเภา]] {{เทาเล็ก|(หมู่บ้านคุ้งตะเภา)}} • [[พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดคุ้งตะเภา]] {{เทาเล็ก|([[วัดคุ้งตะเภา]])}} • [[หลวงพ่อสุวรรณเภตรา]] {{เทาเล็ก|([[วัดคุ้งตะเภา]])}} • [[หลวงพ่อสุโขสัมฤทธิ์]] {{เทาเล็ก|([[วัดคุ้งตะเภา]])}} • [[สวนพฤกษศาสตร์สมุนไพรวัดคุ้งตะเภา]] {{เทาเล็ก|([[วัดคุ้งตะเภา]])}} • [[บึงทุ่งกะโล่]] {{เทาเล็ก|(เขต[[หมู่บ้านคุ้งตะเภา]])}}
14,360

การแก้ไข