ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สะพานทั้งเจ็ดแห่งเมืองเคอนิชส์แบร์ค"

→‎ดัดแปลงปัญหา: เพิ่มโจทย์สะพานที่ 9, 10
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(→‎ดัดแปลงปัญหา: เพิ่มโจทย์สะพานที่ 9, 10)
=== สะพานที่ 8 ของเจ้าชายน้ำเงิน ===
 
เจ้าชายน้ำเงิน ต้องการได้วางแผนสร้างสะพานขึ้นมาสะพานหนึ่ง เพื่อให้เขาสามารถเริ่มเดินครบทุกสะพาน จากปราสาทสีน้ำเงินในตอนหัวค่ำโดยผ่านแต่ละสะพานหนึ่งครั้งเดียว และไปสิ้นสุดจบที่เกาะกลางได้เพื่อดื่มเบียร์ฉลองชัยชนะ แน่นอนว่าเขาไม่ต้องการให้เจ้าชายสีแดงใช้สะพานนี้เพื่อจุดประสงค์เดียวกันกับเขา เจ้าชายน้ำเงินจะสร้างสะพานที่ 8 ที่ไหนดี?
 
* '''''เจ้าชายน้ำเงินจะสร้างสะพานที่ 8 ที่ไหนดี?'''''
=== สะพานที่ 9 ของเจ้าชายสีแดง ===
 
เจ้าชายแดงต้องการล้างแค้นเจ้าชายสีน้ำเงิน โดยการสร้างสะพานหนึ่งสะพานที่จะทำให้เขาเดินผ่านมันได้ทั้งหมดโดยไปจบที่เกาะกลาง และนอกจากนั้นเขายังต้องการกันไม่ให้เจ้าชายน้ำเงินทำได้อย่างที่เขาต้องการตอนสร้างสะพานที่ 8 เจ้าชายแดงจะสร้างสะพานที่ 8 ที่ไหนดี?
 
=== สะพานที่ 10 ของบาทหลวง ===
 
บาทหลวงอนาถใจกับความเหลวไหลของเจ้าชายทั้งสอง จึงต้องการสร้างสะพานที่ 10 เพื่อให้เจ้าชายทั้งสองกลับบ้านนอนแทนที่จะมาดื่มเหล้าเมามาย บาทหลวงจะสร้างสะพานที่ 10 ที่ไหนดี?
 
== เฉลยปัญหาดัดแปลง ==
 
=== สะพานที่ 8 ของเจ้าชายน้ำเงิน ===
สร้างที่เกาะศาสนาเชื่อมกับปราสาทแดง
 
=== สะพานที่ 9 ของเจ้าชายแดง ===
สร้างระหว่างสองปราสาท
 
=== สะพานที่ 10 ของบาทหลวง ===
สร้างระหว่างเกาะกลางกับปราสาทแดง
 
== ดูเพิ่ม ==
32

การแก้ไข