ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมหลวงบัว กิติยากร"

แก้ไขเนื้อหา จาก พระราชชนนี เป็น พระราชมารดา ใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(แก้ไขเนื้อหา จาก พระราชชนนี เป็น พระราชมารดา ใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง)
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
}}
 
'''หม่อมหลวงบัว กิติยากร''' (ราชสกุลเดิม สนิทวงศ์; 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2452 − 19 กันยายน พ.ศ. 2542) หรือชื่อในการแสดงว่า '''ประทุม ชิดเชื้อ'''<ref>{{cite web |url= http://www.all-magazine.com/ColumnDetail/allColumDetail/tabid/106/articleType/ArticleView/articleId/3394/categoryId/87/--.aspx |title= เรื่องเก่าเล่าสนุก : ‘แหวนวิเศษ’ ภาพยนตร์ที่สร้างโดยพระมหากษัตริย์ |author= โรม บุนนาค |date= 20 มกราคม 2557 |work= All Magazine |publisher=|accessdate= 25 มีนาคม 2561}}</ref> เป็นธิดาของ[[เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)]] กับ[[ท้าววนิดาพิจาริณี (บาง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)]] เป็นหม่อมใน[[พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ]] และเป็นที่รู้จักในฐานะพระราชชนนีมารดาใน[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]]
 
==ประวัติ==
ผู้ใช้นิรนาม