ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับแอนดรอยด์
|native_name = Universiti Kebangsaan Singapura (Malay)
pinyin: Xīnjiāpō Guólì Dàxué
|image = NUS coat of arms.svg
|mottoeng = ''Towards a Global Knowledge Enterprise''
|established = พ.ศ 2523
1,596

การแก้ไข