ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Thomson Walt/ทดลองเขียน/1"

| website = [http://www.nong-bo.go.th/ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ]
}}
'''ตำบลหนองบ่อ''' เป็นตำบลใน[[อำเภอเมืองอุบลราชธานี]] [[จังหวัดอุบลราชธานี]] ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ[[อำเภอเมืองอุบลราชธานี]] ห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีประมาณ 15 กิโลเมตร มีพื้นที่ 51.0178 ตารางกิโลเมตร และมีหมู่บ้านในเขตปกครองทั้งสิ้น 107 หมู่บ้าน<ref name=muaeng/>แบ่งออกเป็น พื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขต[[เทศบาลเมืองแจระแม]]13 โดยมีพื้นที่บางส่วนของชุมชน 3(หมู่) หมู่บ้าน คือ บ้านท่าบ่อใต้ บ้านท่าบ่อ และบ้านหนองหอย ที่พื้นที่ทั้งหมดอยู่ภายในเขต[[เทศบาลตำบลอุบล]] ลักษณะชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนใหญ่เป็นชุมชนชานเมืองที่รองรับการขยายตัวของ[[เทศบาลนครอุบลราชธานี]]<ref name=maeung2/> ตำบลหนองบ่อ
 
ในสมัยโบราณ ชุมชนแถบนี้เป็นแหล่งผลิตเกลือสินเธาว์โดยใช้ดินเค็มจากลำห้วย<ref name=hugubon/> ส่วนการจัดตั้งตำบลแจระแมนั้นเกิดขึ้นในช่วงใดไม่ปรากฏแน่ชัด โดยปรากฏชื่อตำบลแจระแมเป็นครั้งแรกในเอกสารทางราชการในปี พ.ศ. 2517<ref name=j2517>{{cite web|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2517/A/103/290.PDF|title=กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๗๙ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ [กำหนดให้ป่าดอนเม้า ในท้องที่ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ]|author=สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรและราชกิจจานุเบกษา|date=19 June 1974|accessdate=12 November 2020|website=Ratchakitcha.soc.go.th|archivedate=12 November 2012|archiveurl=https://web.archive.org/web/20201112140013/http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2517/A/103/290.PDF}}</ref> ซึ่งต่อมาได้มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแจระแมขึ้นมาในปี พ.ศ. 2539 เพื่อจัดการดูแลชุมชนในพื้นที่ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2544 ได้มีการแยกพื้นที่บางส่วนของ 3 ชุมชนเลียบถนนเลี่ยงเมืองออกไปเพื่อจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลอุบล ส่วนพื้นที่ที่เหลือขององค์การบริหารส่วนตำบลแจระแมได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น[[เทศบาลเมืองแจระแม]]ใน พ.ศ. 2555<ref name=muaeng/>
 
==ประวัติ==
10,164

การแก้ไข