ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Thomson Walt/ทดลองเขียน/1"

! ปี (พ.ศ.) !! ประชากร !! ±%
|-
| 2536|| 117,431340||{{n/a}}
|-
| 2539 || 117,850374||+30.6746%
|-
| 2542 || 127,203469||+21.9829%
|-
| 2545 || 127,591621||+32.1804%
|-
| 2547 || 127,662607||+bgcolor=#FFFF66|-0.5618%
|-
| 2549 || 127,698570||+bgcolor=#FFFF66|-0.2948%
|-
| 2551 || 127,697565||bgcolor=#FFFF66|-0.0106%
|-
| 2553 || 127,768603||+0.5650%
|-
| 2555 || 127,744602||bgcolor=#FFFF66|-0.1901%
|-
| 2557 || 137,439614||+50.4516%
|-
| 2559 || 137,540643||+0.7538%
|-
| 2561 || 137,608674||+0.5041%
|}
: {{legend2|#FFFF66;|หมายถึง จำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
| ทะเบียนบ้านกลาง ||{{n/a|—}} || align="right"|0|| align="right"|0|| align="right"|0|| align="right"|0|| align="right"|0|| align="right"|0|| align="right"|0|| align="right"|0|| align="right"|0|| align="right"|0
|-
| rowspan=4|บ้านหนองบ่อ||หมู่ที่ 1 || align="right"| 781|| bgcolor=#FFFF66 align="right"|777|| bgcolor=#FFFF66 align="right"| 795|| align="right"| 796|| bgcolor=#FFFF66 align="right"| 794|| bgcolor=#FFFF66 align="right"| 798|| align="right"| 803|| bgcolor=#FFFF66 align="right"| 794|| bgcolor=#FFFF66 align="right"| 796|| align="right"|800
|-
| หมู่ที่ 2 || bgcolor=#FFFF66 align="right"| 477|| bgcolor=#FFFF66 align="right"|481|| bgcolor=#FFFF66 align="right"| 485|| bgcolor=#FFFF66 align="right"| 488|| bgcolor=#FFFF66 align="right"| 492|| bgcolor=#FFFF66 align="right"| 496|| align="right"| 511|| bgcolor=#FFFF66 align="right"| 504|| bgcolor=#FFFF66 align="right"|506 || align="right"|511
|-
| หมู่ที่ 3 || bgcolor=#FFFF66 align="right"| 947|| align="right"|950|| bgcolor=#FFFF66 align="right"| 948|| align="right"| 951|| align="right"| 941|| align="right"| 938|| align="right"| 938|| align="right"| 936|| bgcolor=#FFFF66 align="right"|932 || align="right"|938
|-
| หมู่ที่ 4 || bgcolor=#FFFF66 align="right"| 631|| align="right"|633|| align="right"| 633|| bgcolor=#FFFF66 align="right"| 626|| align="right"| 634|| bgcolor=#FFFF66 align="right"| 624|| bgcolor=#FFFF66 align="right"| 632|| align="right"| 637|| bgcolor=#FFFF66 align="right"|637 || align="right"|645
|-
| colspan=2 {{n/a|รวมบ้านหนองบ่อ}} || bgcolor=#FFFF66 align="right"| 2,836|| bgcolor=#FFFF66 align="right"|2,841|| align="right"| 2,861|| align="right"| 2,861|| align="right"| 2,861|| bgcolor=#FFFF66 align="right"| 2,856|| align="right"| 2,884|| align="right"|2,871 || bgcolor=#FFFF66 align="right"| 2,871|| align="right"|2,894
|-
| บ้านมะเขือ||หมู่ที่ 5 || align="right"| 742|| align="right"|730|| align="right"|729 || align="right"| 725|| bgcolor=#FFFF66 align="right"| 710|| align="right"| 711|| align="right"| 702|| bgcolor=#FFFF66 align="right"| 685|| align="right"| 687|| align="right"|684
|-
| rowspan=2|บ้านโพนงาม||หมู่ที่ 6 || bgcolor=#FFFF66 align="right"| 271|| bgcolor=#FFFF66 align="right"|275|| align="right"| 279|| bgcolor=#FFFF66 align="right"| 271|| bgcolor=#FFFF66 align="right"| 272|| bgcolor=#FFFF66 align="right"| 280|| bgcolor=#FFFF66 align="right"| 282|| align="right"|288 || align="right"| 288|| align="right"|288
|-
| หมู่ที่ 7 || bgcolor=#FFFF66 align="right"| 599|| bgcolor=#FFFF66 align="right"|605|| align="right"| 616|| align="right"| 596|| align="right"| 588|| align="right"| 579|| align="right"| 573|| align="right"| 563|| bgcolor=#FFFF66 align="right"|556 || align="right"|564
|-
| colspan=2 {{n/a|รวมบ้านโพนงาม}} || bgcolor=#FFFF66 align="right"| 870|| bgcolor=#FFFF66 align="right"|880|| align="right"| 895|| align="right"| 867|| align="right"| 860|| align="right"| 859|| align="right"| 855|| align="right"| 851|| bgcolor=#FFFF66 align="right"| 844|| align="right"|852
|-
| rowspan=2|บ้านดงบัง||หมู่ที่ 8 || align="right"| 628|| bgcolor=#FFFF66 align="right"|621|| bgcolor=#FFFF66 align="right"| 624|| bgcolor=#FFFF66 align="right"| 627|| align="right"| 636|| align="right"| 636|| align="right"| 636|| align="right"|634 || bgcolor=#FFFF66 align="right"| 629|| align="right"|631
|-
| หมู่ที่ 9 || align="right"| 533|| align="right"|525|| align="right"| 523|| bgcolor=#FFFF66 align="right"| 513|| align="right"| 520|| align="right"| 517|| align="right"| 516|| bgcolor=#FFFF66 align="right"|512 || align="right"|517 || align="right"|517
|-
| colspan=2 {{n/a|รวมบ้านดงบัง}} || align="right"| 1,161|| bgcolor=#FFFF66 align="right"|1,146|| align="right"| 1,147|| bgcolor=#FFFF66 align="right"| 1,140|| align="right"| 1,156|| align="right"| 1,153|| align="right"| 1,152|| align="right"| 1,146|| bgcolor=#FFFF66 align="right"| 1,146|| align="right"|1,148
|-
| rowspan=2|บ้านจานตะโนน||หมู่ที่ 10 || bgcolor=#FFFF66 align="right"| 680|| align="right"|691|| align="right"| 690|| align="right"| 668|| align="right"| 665|| bgcolor=#FFFF66 align="right"| 660|| bgcolor=#FFFF66 align="right"| 672|| align="right"| 679|| align="right"| 678|| align="right"|673
|-
| หมู่ที่ 11 || align="right"| 485|| align="right"|485|| align="right"| 484|| bgcolor=#FFFF66 align="right"| 482|| bgcolor=#FFFF66 align="right"| 483|| bgcolor=#FFFF66 align="right"| 485|| align="right"| 486|| align="right"| 481|| bgcolor=#FFFF66 align="right"| 481|| align="right"|483
|-
| colspan=2 {{n/a|รวมบ้านจานตะโนน}} || bgcolor=#FFFF66 align="right"| 1,165|| align="right"|1,176|| align="right"| 1,174|| align="right"| 1,150|| align="right"| 1,148|| bgcolor=#FFFF66 align="right"| 1,145|| bgcolor=#FFFF66 align="right"| 1,158|| align="right"| 1,160|| align="right"| 1,159|| align="right"|1,156
|-
| บ้านสำลาก||หมู่ที่ 12 || bgcolor=#FFFF66 align="right"| 520|| bgcolor=#FFFF66 align="right"|522|| bgcolor=#FFFF66 align="right"| 524|| align="right"| 526|| align="right"| 524|| bgcolor=#FFFF66 align="right"| 519|| bgcolor=#FFFF66 align="right"| 520|| align="right"|523 || align="right"| 520|| align="right"|516
|-
| บ้านท่าสนามชัย||หมู่ที่ 13 || align="right"| 379|| align="right"|379|| align="right"| 376|| bgcolor=#FFFF66 align="right"| 374|| align="right"| 375|| bgcolor=#FFFF66 align="right"| 371|| align="right"| 380|| align="right"|366 || align="right"| 364|| align="right"|353
|-
| colspan=2 {{n/a|'''รวมตำบลหนองบ่อ'''}}|| bgcolor=#FFFF66 align="right"|'''00007,673'''|| bgcolor=#FFFF66 align="right"|'''7,674'''|| align="right"|'''00007,706'''|| align="right"|'''00007,643'''|| align="right"|'''00007,634'''|| bgcolor=#FFFF66 align="right"|'''00007,614'''|| align="right"|'''00007,651'''|| align="right"|'''00007,602'''|| bgcolor=#FFFF66 align="right"|'''00007,591'''|| align="right"|'''00007,603'''
|}
 
10,164

การแก้ไข