ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สแตนด์แอนด์ซิงออฟแซมเบีย พราวด์แอนฟรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
===คำร้องแปลเป็นภาษาไทย===
;บทที่ 1
:''ยืนหยัดยืนและร้องเพลงแซมเบีย ภูมิใจและเป็นอิสระ''
:''ดินแดนแห่งการทำงานและความสุขในความสามัคคี''
:''เหยื่อในการต่อสู้เพื่อสิทธิของเรา''
5,531

การแก้ไข