ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศรัณย่า ชุณหศาสตร์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
=== พิธีกร ===
* พิธีกรรายการเส้นทางบันเทิง และ เที่ยงบันเทิง ทางช่อง 7 เอชดี
* ผู้ประกาศเข้ารายการโทรทัศน์ ทางช่อง 7 เอชดี
 
=== ละครสั้น ===
21,485

การแก้ไข