ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุจินดา คราประยูร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
{{ม.ว.ม.|2531}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2531/D/201/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] ฉบับพิเศษ หน้า ๔ เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๐๑, ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑</ref>
{{ท.จ.ว.ฝ่ายหน้า|2535}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/D/059/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า] ฉบับพิเศษ หน้า ๑ เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๕๙, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕</ref>
{{ท.จ.ฝ่ายหน้า|2534}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/D/078/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๔], เล่ม ๑๐๘, ตอน ๗๘ ง ฉบับพิเศษ, ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔ </ref>
{{ต.จ.ว.|2533}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2533/D/074/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า] ฉบับพิเศษ เล่ม ๑๐๗ ตอน ๗๔, ๔ พฤษภาคม ๒๕๓๓ </ref>
{{ช.ส.เวียดนาม(เปรวเพลิง)|2516}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2516/D/181/114.PDF แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ] ฉบับพิเศษ หน้า ๑๒๕ เล่ม ๙๐ ตอนที่ ๑๘๑, ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖</ref>
{{ส.ช.1|2531}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2531/D/234/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน] ฉบับพิเศษ หน้า ๑ เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๓๔, ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑</ref>
1,529

การแก้ไข