ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Thomson Walt/ทดลองเขียน/1"

| ทะเบียนบ้านกลาง ||{{n/a|—}} || align="right"|0|| align="right"|0|| align="right"|0|| align="right"|0|| align="right"|0|| align="right"|0|| align="right"|0|| align="right"|0|| align="right"|0|| align="right"|0
|-
| rowspan=4|บ้านท่าหนองบ่อใต้<sup>†</sup> ||หมู่ที่ 1 || align="right"| || align="right"| 777|| align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"|
|-
| colspan=หมู่ที่ 2 {{n/a|'''รวมตำบลแจระแม'''}}|| align="right"|'''0000''' || align="right"|'''0000'''481|| align="right"|'''0000''' || align="right"|'''0000''' || align="right"|'''0000''' || align="right"|'''0000''' || align="right"|'''0000''' || align="right"|'''0000''' || align="right"|'''0000''' || align="right"|'''0000'''
|-
| หมู่ที่ 3 || align="right"| || align="right"|950|| align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"|
|-
| หมู่ที่ 4 || align="right"| || align="right"|633|| align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"|
|-
| colspan=2 {{n/a|รวมบ้านหนองบ่อ}} || align="right"| || align="right"|2,841|| align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"|
|-
| บ้านมะเขือ||หมู่ที่ 5 || align="right"| || align="right"|730|| align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"|
|-
| rowspan=2|บ้านโพนงาม||หมู่ที่ 6 || align="right"| || align="right"|275|| align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"|
|-
| หมู่ที่ 7 || align="right"| || align="right"|605|| align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"|
|-
| colspan=2 {{n/a|รวมบ้านโพนงาม}} || align="right"| || align="right"|880|| align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"|
|-
| rowspan=2|บ้านดงบัง||หมู่ที่ 8 || align="right"| || align="right"|621|| align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"|
|-
| หมู่ที่ 9 || align="right"| || align="right"|525|| align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"|
|-
| colspan=2 {{n/a|รวมบ้านดงบัง}} || align="right"| || align="right"|1,146|| align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"|
|-
| rowspan=2|บ้านจานตะโนน||หมู่ที่ 10 || align="right"| || align="right"|691|| align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"|
|-
| หมู่ที่ 11 || align="right"| || align="right"|485|| align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"|
|-
| colspan=2 {{n/a|รวมบ้านจานตะโนน}} || align="right"| || align="right"|1,176|| align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"|
|-
| บ้านสำลาก||หมู่ที่ 12 || align="right"| || align="right"|522|| align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"|
|-
| บ้านท่าสนามชัย||หมู่ที่ 13 || align="right"| || align="right"|379|| align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"| || align="right"|
|-
| colspan=2 {{n/a|'''รวมตำบลหนองบ่อ'''}}|| align="right"|'''0000'''|| align="right"|'''7,674'''|| align="right"|'''0000'''|| align="right"|'''0000'''|| align="right"|'''0000'''|| align="right"|'''0000'''|| align="right"|'''0000'''|| align="right"|'''0000'''|| align="right"|'''0000'''|| align="right"|'''0000'''
|}
 
10,166

การแก้ไข