ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ถนนพุทธมณฑล สาย 5"

เพิ่มขึ้น 2,593 ไบต์ ,  2 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
 
ปัจจุบันถนนพุทธมณฑล สาย 5 ช่วงตั้งแต่กิโลเมตรที่ 0 ถึงกิโลเมตรที่ 0+985 มีฐานะเป็น '''ทางหลวงท้องถิ่น สค.ถ 4-0003''' และอยู่ในความดูแลของ[[เทศบาลนครอ้อมน้อย]] ส่วนช่วงตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่ 0+985 เป็นต้นไป มีฐานะเป็น '''ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3414 สายอ้อมน้อย–ศาลายา''' และอยู่ในความดูแลของหมวดทางหลวงพุทธมณฑล แขวงทางหลวงสมุทรสาคร กรมทางหลวง
==รายชื่อทางแยก==
 
{{ทางแยก/เริ่ม
 
| ประเภท = ทางหลวงแผ่นดิน
| หมายเลข = 3414
| ทิศทาง = อ้อมน้อย–ศาลายา
| ชื่อ = ถนนพุทธมณฑล สาย 5
}}
{{ทางแยก/ส่วน
| ประเภท = ทางหลวงท้องถิ่น
| รหัสสายทาง = สค.ถ 4-0001
| ชื่อ = ถนนพุทธมณฑล สาย 5
| ทิศทาง = (เขตองค์การบริการส่วนจังหวัดสมุทรสาคร)
}}
{{ทางแยก
| จังหวัด = สมุทรสาคร
| pspan = 2
| กม. = 0+000
| ชื่อ = แยกอ้อมน้อย
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|4}} [[ถนนเพชรเกษม]] ไป
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|4}} [[ถนนเพชรเกษม]] ไป
}}
{{ทางแยก
| กม. = 0+985
| ชื่อ =
| ตรง = [[ถนนพุทธมณฑล สาย 5]] (ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงพุทธมณฑล แขวงทางหลวงสมุทรสาคร)
}}
{{ทางแยก/ส่วน
| ประเภท = ทางหลวงแผ่นดิน
| หมายเลข = 3414
| ทิศทาง = อ้อมน้อย–ศาลายา
}}
{{ทางแยก
| จังหวัด = สมุทรสาคร
| pspan = 1
| กม. = 0+985
| ชื่อ =
| จาก = [[ถนนพุทธมณฑล สาย 5]] (ในเขตควบคุมของเทศบาลนครอ้อมน้อย)
}}
{{ทางแยก
| จังหวัด = นครปฐม
| pspan = 2
| กม. =
| ชื่อ = แยกพุทธมณฑล สาย 5
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|338}} [[ถนนบรมราชชนนี]] ไป
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|338}} [[ถนนบรมราชชนนี]] ไป
}}
{{ทางแยก
| จังหวัด = นครปฐม
| กม. =
| ชื่อ =
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|R|นฐ.4006}} [[ทางหลวงชนบทนครปฐม 4006]] ไป
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|R|นฐ.4006}} [[ทางหลวงชนบทนครปฐม 4006]] ไป
}}
{{ทางแยก/จบ}}
[[หมวดหมู่:โครงการพุทธมณฑล]]
[[หมวดหมู่:ทางหลวงแผ่นดิน|3414]]
1,509

การแก้ไข