ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นครหลวงเวียงจันทน์"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 ปีที่แล้ว
2020
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(2020)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| area_metro_km2 =
| area_metro_sq_mi =
| population_as_of = สำมะโนเดือนกรกฎาคม 25612563
| population_footnotes =
| population_note =
ผู้ใช้นิรนาม